Technické údaje

Rozměry:

Délka zasklení lodžie

  • do 6,5 m při odsouvání a otáčení skel na jednu stranu lodžie
  • do 13 m při odsouvání a otáčení skel na obě strany lodžie

Výška zasklení

  • do 2,0 m
  • šířka tabule – cca 600 mm až 660 mm
  • tloušťka tabule – 6 mm

Hmotnost:

  • plošná (sklo) – 15 kg. m-2
  • na běžný metr (systém) – 25 kg. m-1 (při výšce zasklení 1,5 m)

Tepelně technické vlastnosti:

  • snížení spotřeby energie na vytápění
  • u středních bytů s ochlazovanými průčelními stěnami o cca 21%
  • u středních bytů s osluněnými stěnami o cca 37%