Technické údaje

Rozmery:

Dĺžka zasklenia lodžie

  • do 6,5 m pri odsúvaní a otáčaní skiel na jednu stranu lodžie
  • do 13 m pri odsúvaní a otáčaní skiel na obidve strany lodžie

Výška zasklenia

  • do 2,0 m
  • šírka tabule – cca 600 mm až 660 mm
  • hrúbka tabule – 6 mm

Hmotnosť:

  • plošná (sklo) – 15 kg. m-2
  • na bežný meter (systém) – 25 kg. m-1 (pri výške zasklenia 1,5 m)

Tepelnotechnické vlastnosti:

  • zníženie spotreby energie na vykurovanie
  • u stredných bytov s ochladzovanými priečelnými stenami o cca 21%
  • u stredných bytov s oslnenými stenami o cca 37%