Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Jaké údaje zpracováváme ?

V kontaktním formuláři sbíráme jméno a e-mail, abychom vám mohli odpovědět dotazy v rámci budoucího plnění smlouvy.

Pokud klient svůj souhlas neodvolá je doba po kterou budou jeho osobní údaje uchovávány maximálně 5 let.

Můžete se na nás kdykoli obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám poskytneme podrobné informace.

Kontaktní údaje najdete v sekci Kontakty.

Účel zpracování dat

Údaje, které jsou klienty poskytovány, používá společnost k tomu, aby klienty kontaktovala zpět a poskytla jim informace, o které požádaly, pro účely podnikání nebo pro účely plnění zákonných povinností.

Jak vaše osobní údaje zabezpečujeme

Implementovali jsme důležitá technická opatření pro zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů.

Bez Vašeho vědomí nepředáváme Vaše osobní údaje mimo strukturu naší organizace, mimo případy Vámi poskytnutého souhlasu, případně kdy nám to ukládá právní předpis nebo nás k tomu právní předpis opravňuje nebo pokud se jedná o náš oprávněný zájem.

Změny zásad

Naše Zásady mohou být čas od času změněny.

Tyto Zásady jsou účinné od 1. 5. 2018.