Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka týkajícího se zpracování osobních údajů dáváte souhlas se zpracovaním svých osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) společnosti TOVANELA s.r.o., IČO: 03259013 (dále jen jako „Správce“) a to:

a) v rozsahu jméno a e-mailová adresa

b) pro účely podnikání nebo pro účely plnění zákonných povinností

c) pokud klient svůj souhlas neodvolá je doba po kterou budou jeho osobní údaje uchovávány maximálně 5 let

d) jsem si plně vědom/a svých práv podle GDPR, zejména jsem si vědom/a, že:

  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu
  • právo na výmaz („právo být zapomenut“)
  • právo na omezení zpracování údajů
  • právo vznést námitku proti zpracování
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů