Charakteristika

Zasklievací systém z bezpečnostného tvrdeného skla a hliníkových profilov pre mobilné zasklenia lodžií a výklenkov domov.

Systém zabezpečuje minimalizáciu tepelných strát, ochranu pred hlukom, prachom, dažďom, snehom a pôsobí ako ďalšia prekážka pred vniknutím do objektu.

Varianty – systém sa dá použiť pre:

  • lodžie rovné
  • lodžie rohové
  • lodžie jednostranné či obojstranné čiastočne predsunuté

Použitie nevhodné:

  • pre zasklievanie klasických balkónov úplne predsunutých pred obvodový múr
  • pre lodžie zhora otvorené (bez stropného prvku – panelu)

Výhody:

  • komplexnosť dodávky umožňuje jednoduché a bezpečné umývanie skiel aj z vonkajšej strany
  • nevyžaduje údržbu
  • neovplyvňuje architektonický vzhľad budovy a vyhovuje požiadavkám pre jeho použitie (sklenené dielce bez zvislých rámov)
  • krátka doba montáže
  • montáž sa vykonáva zvnútra lodžie, nie je potrebné lešenie

Bezpečnosť: sklá sú s hliníkovými profilmi nie len zlepené, ale aj znitované.

Ocenenie: Veľká cena výstavy FOR HABITAT ´94

Certifikácia: Certifikát č. CO/C-100A-2002/P vydaný Certifikačným orgánom č. 3048