Stavebné realizácie

Spôsob osadenia výrobku:

  • systém je pred vlastnou montážou skompletizovaný, montáž sa vykonáva zvnútra lodžie
  • pripevnenie na hotovú konštrukciu lodžie s použitím elektrického ručného náradia a oceľových kotiev do betónu alebo skrutiek do oceli, ak je systém pripevnený na oceľový nosník

Prevádzka a údržba:

  • jednoduchá ovládateľnosť systému
  • mazanie horných koľajnicových koliesok silikónovým olejom raz za rok
  • čistenie vonkajšej strany skiel je umožnené posunutím a otočením skiel k vnútornej bočnej stene lodžie